YOLAÇ KÖYÜ HAKKINDA
SİZDEN GELENLER
     
  Tarihi Turistik Yerleri  
     
 
 
HABERLER


Yaylalar için Yasa düzenlemesi

29.01.2013

 

Yaylalar için yasa istedi

GÜMÜŞHANE Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Selim Eren, yayla evleriyle ilgili mahkemelerde devam eden ve sonuçlanan yüzlerce davanın infaz aşamasına geldiğini belirterek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’dan soruna çözüm bulunmasını istedi. Konunun yasal bir zemine oturtulmasını ve yaylacılık kültürünün hukuki bir düzenleme kapsamına alınmasını belirten Ağır Ceza Reisi Eren, “Bu nitelikte çok sayıda kişi hakkında verilmiş olan hükümler nedeniyle bu kişilerin hapis cezası ile yüz yüze gelecekleri, bu hapis cezalarının adalet duygusunu, toplum barışını zedeleyeceği gözönüne alınmalıdır” dedi.

Mahkeme Başkanı Eren, TBMM Başkanlığı, Başbakan Erdoğan ve Bakan Bayraktar'ın yanı sıra AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Kemalettin Aydın ve Feramuz Üstün'e yazdığı mektupta, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) ''Hakkı olmayan yere tecavüz'' suçu kapsamında, öteden beri köylünün ortak yararlanmasına terk edilmiş, köy tüzel kişiliğine ait olan harman yeri, yol ve sulak gibi taşınmaz malların kısmen veya tamamen zapt olunması veya bunlara tasarruf edilmesi ya da bunların sürülüp ekilmesi eyleminin cezai müeyyideye tabi tutulduğunu anlattı.

Mektubunda Türkiye'de geçmişten gelen alışkanlıklar ile Karadeniz insanının alışkanlıkları ve kültürel yaşamları doğrultusunda sıcak mevsimlerde yaylaya çıkma ve orada belli bir süre kalmanın yaşam biçimi ve kültürü olduğunu söyleyen Eren, ''Bu yaşam kültürü kapsamında yayla denilen bu yerlere bir takım yapılar yapılmakta olup, bu eylemler de yukarıda belirtilen suçu oluşturmaktadır'' dedi.

Eren, devlet arazisine izinsiz yapılan yayla evleri sebebiyle Karadeniz Bölgesi’nde çok sayıda kişinin sanık olarak yargılanarak ceza aldığına işaret ederek, ''Zira kanunda tanımlanan suç tipine uygun olarak eylemler gerçekleştirilmekte olduğundan her ne kadar eylemin haksızlık unsuru tartışılmalı ise de mahkemelerce yasanın açık hükmü karşısında ceza vermekten başka bir yol bulunmamaktadır'' ifadesine yer verdi.

Yaylada ev yaptıkları ve yıkmadıkları için başka mahkemece 5 ay hapse çarptırılan 27 kişinin bu karara itiraz etmesi üzerine dosyalarının mahkemelerine geldiğini anlatan Eren, aynı konuyla ilgili bekletilen çok sayıda dava dosyasının da olduğunu ifade etti.

Kendi mahkemelerinin, bir itiraz üzerine yaptığı incelemede, yaylada ev yapıp yıkmayan bir sanığa başka mahkemece verilen 5 aylık hapis cezasını, cezanın aynen infazının usul ve yasaya, özellikle vicdani kanaate uygun olmadığı kanaatiyle kaldırdığını anlatan Eren, şu ifadeleri kullandı:

''Bu olayda asıl mahkemenin verdiği hapis cezasının aynen infazına ilişkin ek karar yürürlükteki mevzuata şeklen uygun olduğu göz önüne alındığında ülkemizde bu nitelikte çok sayıda kişi hakkında verilmiş olan hükümler bulunması nedeniyle bu kişilerin hapis cezası ile yüz yüze gelecekleri, bu hapis cezalarının infazının adalet duygusunu, toplum barışını zedeleyeceği göz önüne alınması gerekmektedir''

Eren, cezalandırma ve cezalandırmama yetkisinin devlete ait olduğunu ve bu konuda kurallar koyma yetkisinin de yasa koyucu tarafından kullanıldığını anlatarak, yayla ve yaylacılık kültürünün Karadeniz'de yaşatıldığına dikkati çekti.
Kaynak: Güne Bakış Gazetesi

 

 


 
 
   
 
 
 
Herkese Merhaba
 Herkese Merhaba, ...
   
 
Abdurrahman YAĞCI ile
Cumadan Cumaya
  EĞİTİM (TERBİYE-GÜZEL AHLAK)
...
 
ABDURRAHMAN YAĞCI
CEMİL CAN
ESRA ÇİL
ZEKERİYA ERSOY
BİLAL KARSLI
SİNAN AÇAR
OSMAN ACAR
Hayrullah KARSLI
 
 

16.05.2013

Regaib ... 

Devamı   03.12.2007

İnternet Sitemiz Yayında 

Devamı   
 
 
     
Online Ziyaretci Sayısı : 1
Bugünün Ziyaretçi Sayısı : 0
Toplam Ziyaretçi Sayısı : 11580
0 , 0
 
.
 
Bu site Arsin Yolaç Köyüne adanmıştır. Tüm hakları Ali Çil'e aittir © 2007 - 2019